Về chúng tôi

FOUR PAWS. Phúc lợi động vật. Toàn cầu.
Hướng tới một thế giới nơi con người đối xử với động vật bằng sự tôn trọng, 
đồng cảm và thấu hiểu.

Gấu Mùi tại CƠ SỞ BẢO TỒN GẤU Ninh Bình

Liên hệ!

Bạn có câu hỏi?

Tại đây
BEAR SANCTUARY Ninh Binh

Về cơ sở bảo tồn

CƠ SỞ BẢO TỒN GẤU Ninh Bình là một dự án phúc lợi động vật của FOUR PAWS

Thêm
Gấu chơi tại Cơ sở bảo tồn

THÔNG TIN VỀ FOUR PAWS

Phúc lợi động vật
Trên
 toàn thế giới 

thêm
Gấu bị nhốt trong lồng sắt

FAQ về chiến dịch 
Những chú Gấu buồn nhất

Hiểu hơn về công việc của chúng tôi

Thêm
Gấu Cúc tại cơ sở.

Bảo mật dữ liệu BEAR SANCTUARY Ninh Binh

Chi tiết về chính sách bảo mật dữ liệu tại FOUR PAWS

Thêm
Gấu trên cỏ

Ấn hiệu FOUR PAWS International

CƠ SỞ BẢO TỒN GẤU Ninh Bình

Thêm
Làm việc tại FOUR PAWS

làm việc tại four paws


Cùng chúng tôi nỗ lực để tạo ra tiếng nói mạnh mẽ và độc lập cho động vật trên toàn thế giới, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn của FOUR PAWS

Công việc trên toàn thế giới

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm